Udenfor Sæsonen – Mathias Heise – manden bag mundharpen

En lysende jazzstjerne tager til Bornholms Kulturuge og arrangementet Udenfor Sæsonen, hvor nye bekendtskaber opstår og inspirationen er i centrum. Musik er universel, men genrer lever efter vidt forskellige principper –  pop og jazz er ikke naturlige legekammerater,  hvilket bliver et interessant match i årets udgave.

Af Michael Schade

Den 23-årige Mathias Heise var den første til at blive optaget på rytmisk musikkonservatorium med mundharpen som hovedinstrument. Som 20-årig blev han “verdensmester på kromatisk mundharpe”, ligesom han har vundet adskillige priser og konkurrencer før og efter. For at komme tættere ind på Mathias Heise og hans musikalske karriere, tog vi en snak med ham forud for dette års udgave af Udenfor Sæsonen på Bornholm, hvor han udfordrer sig selv sammen med Steffen Brandt, Katinka, Lis Sørensen og Marie Christiansen.

Kort inde i samtalen, da snakken falder på inspiration og inspirationskilder, bliver det tydeligt, at Mathias Heises forhold til emnet handler om andet og mere end musik: Inspiration er en udefinerbar størrelse, som kommer af al progressiv kunst: Det er søgen efter nyskabelse på tværs af alle kunstlandskaber, der er kernen af inspiration set fra Mathias’ perspektiv.

Som eksempler fra musikkens verden nævner han artister fra dette og foregående århundrede: Flying Lotus og Trentemøller i nutiden for deres arbejde med klang, samt evnerne til at frembringe en organisk rytmik i elektronisk musik. Og i et mere tilbageskuende perspektiv fremhæves store jazzkoryfæer, som mestrer den improvisatoriske og melodisk kerne i jazzens univers.

Ekstraordinær kunnen
Allerede da han var barn, stod det klart, at Mathias havde en naturlig forbindelse til mundharpen. Selv tvivlede han aldrig på, at han kunne noget ekstraordinært. Som 11-12 årig begav Mathias sig ned til en nærliggende blues-jamsession, og publikum var vilde med hvad de hørte.  Evnerne til at bende toner og leve sig ind i musikken, taget hans alder i betragtning, var uhørt.

”kunne mærke at det her bliver jeg god til, noget faldt på plads… naturligt” – Mathias Heise

Heller ikke hos branchefolk var der tvivl om omfanget af Mathias’ musiske talent. Susi Hyldgaard, som er jazzsangerinde, komponist, formand i DJBFA og jurymedlem til finalen i DPA’s talentkonkurrence “årets nye jazzstjerne”, har udtalt sig således efter Mathias Heise fik prisen:

“Mathias Heise er en af de helt lysende stjerner på jazzhimlen.
Han er så ubesværet i sin musikalitet – og i sin håndtering af sit instrument. Han nærmest krænger de smukkeste melodier ud af sin krop, når han spiller og den overlegenhed han allerede besidder som improvisator, lover godt. Læg trygt fremtiden i hans hænder – det kommer så godt tilbage.”

Kemikaze-tilgang
I forbindelse med deltagelsen i Udenfor Sæsonen har Mathias forberedt sig ved at lytte til de andre deltageres musik, for at opnå en forståelse for deres lyd. Det er dog vigtigt, at man ikke skaber for mange forestillinger forud for det første møde, da musik ifølge Mathias kræver,  at man altid går ind til det med et åbent sind – at man er fælles om at skabe en vibe.

Når ny musik skal fortolkes, bruger Mathias en metode, som han kalder ”Kamikaze-tilgangen.” Den bunder i, at man ikke må være for forudindtaget, da man ellers vil forhindre den umiddelbare tolkning, som ifølge Mathias er kilden til nyskabelse og i dette tilfælde nyfortolkning.

”Man må ikke låse sig selv fast, men i stedet komme ind helt åben med sine ressourcer – lade øjeblikket råde”. – Mathias

Udenfor Sæsonen-koncerterne løber fra torsdag til lørdag, men kvintetten har nogle dage i forvejen til at lære hinanden at kende og skabe koncerterne. Det giver tid til at finde et rum i musikken, hvor der er plads til Mathias’ kompetencer. Ved nyfortolkning er det yderst vigtigt for Mathias, at man opretholder en balance mellem det oprindelige i sangen, og på samme tid finde et naturligt leje for det nye, så slutresultatet bliver en samhørig harmoni mellem ny og oprindelig idé

”Som udgangspunkt er den enkelte kunstner underordnet. Når man skal fortolke en sang, er det vigtigste er at de komplekse musiske parametre hænger sammen.” – Mathias

En kærkommen udfordring
Mødet med Bornholm er ikke Mathias’ første, men det er det til gengæld med de øvrige kunstnere. Det er ikke noget, der skræmmer ham. Tværtimod ser han frem til udfordringen,  hvor pop- og jazzgenren mødes og forhåbentlig harmonerer. Den genremæssige konstellation vil afgjort blive en spændende udfordring. – jazz og pop spiller på vidt forskellige parametre, som man musisk skal være meget bevidst om.

Jazz har en større musisk rummelighed, som giver mere plads til improvisation, krydret med en højere kompleksitet i kompositionerne hvilket placerer jazzen langt fra poppens simplicitet. Pop-genren er ofte væsentligt mere stringent i sine kompositioner og vokalen er bundet sammen med melodien i væsentligt højere grad. Sat op mod hinanden giver det nogle meget forskellige regelsæt. Mathias byder udfordringen velkommen, for som han siger:

“At begrænse sig til et område resulterer ofte i gaver i form af nye ideer, især når man introduceres for benspænd, som at tilgodese jazz og pop i én sang”

Om genrerne vil harmonere, afsløres til dette års udgave af Udenfor Sæsonen, hvor intet er bestemt på forhånd, med undtagelse af de implicerede parter.

Udenfor Sæsonen  – spilleplan:

22. september: Frem, Svaneke
23. september: Christianshøjkroen, Kyllingemoderen, Aakirkeby
24. september: Musikhuzet, Rønne