top of page

Vi arbejder for et mangfoldigt musikliv, der forandrer sig, os og samfundet. Der bringer os sammen og gør os rigere. Læs her om det fundament, vi står på.

Værdier

Vækstlag & talentudvikling

Uden vækstlag ingen ny musik. Vi arbejder med opbygning af erfaring og netværk som grundsten i udvikling af talenter. For at bidrage til fremtidens bæredygtige og diverse musikverden.

Publikumsudvikling

Vi arbejder for at gentænke og udfordre, hvor og hvordan musik kan opleves. Gennem udvikling af samarbejdsrelationer og koncertformater åbnes op for at musikere når nye publikumsfællesskaber. Fra den internationale festivalplads til den hjemmelige dagligstue.

Internationalt udsyn

Der er stor interesse for dansk musik og kultur internationalt. Ud over vores internationale transportstøtte, indgår vi i målrettede samarbejder og afsøger nye platforme og vækstmuligheder for danske, musikalske aftryk uden for landets grænser.

Diversitet & bæredygtighed

Vi vil bidrage aktivt til øget diversitet indenfor produktion, formidling og forbrug af musik.  Vi samarbejder om udvikling af trygge og bæredygtige arbejdsvilkår, for nye og etablerede artister og for alle andre, der er beskæftiget i musiklivet. 

ROSA er med i Trygt Rum Netværket, der består af 15 organisationer fra musikbranchen med et fælles ønske om at forebygge grænseoverskridende adfærd og fremme et hensynsfuldt og professionelt arbejdsmiljø. Trygt Rum står blandt bag udgivelsen Handleguide til en respektfuld og professionel arbejdskultur i musikbranchen samt Seks samværsprincipper.

Servicemål

Et stort netværk samt et indgående kendskab til miljøerne indenfor pop, rock, electronica og beslægtede genrer er forudsætningen for ROSAs arbejde i Danmark såvel som i udlandet. Samtidig ser ROSA det som en kerneopgave at kunne bygge bro mellem etablerede miljøer, nye aktører og strømninger og samfundet i øvrigt.

Med udgangspunkt i dette tilstræber ROSA at yde en service, der både tilgodeser musikmiljøets behov, dynamik og udvikling, og samtidig at være en naturlig brobygger til samfundet mere generelt.

Nærværende servicemål og justeres årligt, så de afspejler institutionens faktiske forhold og de tilbagemeldinger institutionen får.

ROSA arbejder ud fra Statens Kunstfonds retningslinjer og procedurer for håndtering af inhabilitet.

Hvis du er samarbejdspartner og har brug for at anvende vores logo til kommunikation, kan du downloade det her fra siden eller kontakte os på info@rosa.org for mere information om anvendelse. 
 

1. Henvendelser

ROSA kan kontaktes telefonisk på tlf. 86128444, pr. mail: info@rosa.org, via sociale medier, eller pr. post til:

ROSA
Godsbanen

Kjeld Tolstrups Gade 1
DK-8000 Aarhus C

Kontoret i Aarhus er åbent alle ugens hverdage fra 10.00 – 16.00.

Svartider:
Ved henvendelse via mail kan man forvente en svartid på gennemsnitligt to dage – langt oftere mindre. Såfremt et fyldestgørende svar på henvendelsen kræver at ROSA indhenter oplysninger fra ekstern side, kan svartiden blive tilsvarende længere. I sådanne tilfælde vil vi dog altid sørge for løbende at informere om forløbet.
Henvendelser via sociale medier besvares i begrænset omfang.

2. Servicemuligheder for diverse brugergrupper
Ansøgninger: 
Støtteordninger vedrørende national og international transportstøtte ansøges online, hvorefter et fagudvalg vurderer ansøgninger og indstiller til ROSA.
Svar på ansøgninger formidles online.
Tildelte tilsagn offentliggøres kvartalsvis på hjemmesiden.

Henvendelser vedrørende samarbejder og projekter: 
ROSA indgår meget gerne i større eller mindre samarbejder, der er til gavn for dansk musikliv, og som lever op til de strategisk formulerede visioner, målsætninger og fokusområder.
Sekretariatet varetager samarbejder og fællesprojekter i overensstemmelse med det vedtagne budget og de rammer, som er udstukket af ROSAs bestyrelse.

Rådgivning:
ROSA tilbyder rådgivning vedrørende karriereplanlægning og projektsamarbejde og stiller sig i øvrigt til rådighed i alle sammenhænge, der fremmer dansk musikliv, herunder rådgivning om organisationens tilskudsmuligheder.

Udenlandske aktører: 
På hjemmesiden findes en engelsk version af ROSAs formål, virke og aktuelle projekter til brug i forbindelse med samarbejdsprojekter og formidling i udlandet.

Journalister, forskere med videre:
ROSA stiller sin viden til rådighed for journalister, forskere, studerende og andre, der har behov for indsigt i genreområdets musik eller kontakt til aktører fra området (se også under “Netværk”).

Netværk:
ROSA deler gerne oplysninger om nationale og internationale kontaktpersoner, faglige netværk, organiseringer med videre med solister, orkestre med flere, hvor det er muligt, og hvor de pågældende samarbejdspartnere ønsker deres oplysninger delt.

 

3. Afgrænsning og afklaring af genrer og tilhørsforhold
Alle henvendelser vedrørende tilskud, projekter, rådgivning eller andet vurderes individuelt i forhold til genremæssigt tilhørsforhold.

I tilfælde, hvor musikken som henvendelsen drejer sig om, vurderes ikke at falde inden for ROSAs genreområde (inklusiv beslægtede genrer), vil ROSA henvise til rette instans. Tilsvarende praksis gælder i de øvrige genreorganisationer, og genreorganisationerne forpligter sig således til kollektivt at håndtere alle henvendelser inden for genreorganisationernes samlede genreområder.

 

4. Lighedsprincippet, saglighed og gennemsigtighed i forvaltningen
ROSA følger i al organisationens virksomhed de gængse forvaltningsretlige principper, herunder lighedsprincippet samt principperne om saglighed og gennemsigtighed i forvaltningen.

 

5. Formidling – publikum og musikbranche
ROSA formidler kendskab til rock, pop og beslægtede genrer – områdets udøvere, aktiviteter, operatører med videre – blandt andet via organisationens hjemmeside, nyhedsbreve og sociale medier.

En del stor del af formidlingen foregår via projekter og netværk – både egne og andres.
I samarbejde med komponister og musikere, organisationer, musikbranche, genreorganisationer, livemiljøet og andre samarbejdspartnere tilstræber ROSA at bidrage til udbredelsen af og kendskabet til dansk musikliv – nationalt som internationalt.

bottom of page