top of page

Kunst & Kultur i Balance

Vi gider ikke sexisme, magtmisbrug og mangel på mangfoldighed længere. Vi vil skabe et kunst- og kulturliv i balance. Med plads til alle. Men hvordan gør man det? Kunst & Kultur i Balance giver dig redskaberne. Vi er et kulturfællesskab, der rykker ved de skjulte fordomme, og som tør ødelægge “den gode, gammeldags stemning”. Med uddannelser og udgivelser giver vi dig værktøjerne til at sige fordommene imod og tage de næste vigtige skridt mod et moderne kulturliv. Og så lytter vi og lærer af hinandens erfaringer undervejs.

Kunst og Kultur i Balance (KKIB) er kulturlivets fællesressource. Krænkende og grænseoverskridende adfærd, magtmisbrug og ubevidste bias er tværgående problemer, som kræver opmærksomhed, perspektiver, vidensdeling – og ikke mindst fælles løsninger og handling. Vi udbyder online undervisningsforløb, faciliterer fysiske netværksmøder og deltager på kulturmøder og ved andre kulturelle begivenheder.


Vi har udgivet en vidensmanual og en argumentationsguide, der giver indsigt i problematikkerne og gode argumenter for, hvorfor diversitet og inklusion er så altafgørende. Positive forandringer på et strukturelt niveau er udgangspunktet for at udvikle et trygt kulturliv, der er i balance.


Den daglige håndtering af KKIB varetages af Tempi og ROSA på vegne af styregruppen, som pt. udgøres af Art Music Denmark, Dansk Komponistforening, Roskilde Festival Gruppen, JazzDanmark, Aarhus Filmværksted, Tempi og ROSA – men med det klare ønske at udvide til at inkludere flere af kulturens mange grene.


Læs mere på KKIBs hjemmeside

5.png

250

Deltagere

3

Undervisningsforløb

2

Udgivelser

bottom of page