top of page

“Vigtige skridt er taget, men det er til stadighed synligt, hvor udfordrende det er at ændre systemer”

2. maj 2023

Så er vi godt i gang med Kunst & Kultur i Balances nye uddannelsesforløb, der løber hen over de næste måneder – som en del af aktiviteterne i 2023. Som hidtil er KKIB’s formål at nedbryde og skabe positive forandringer omkring de strukturelle barrierer, de ubevidste fordomme og den grænseoverskridende adfærd, der findes ude i kulturbranchen. Dét er også fokuset i det online kursusforløb som konsulent- og rådgivningsvirksomheden In Futurum afvikler på vegne af KKIB i denne tid, og som rækker ud til interesserede parter inden for hele kultursektoren.

Co-Founder & Senior Advisor hos In Futurum, Moussa Mchangama fortæller, at det igangværende kursus er planlagt ud fra, at “vi alle spiller en rolle i at skabe inkluderende og retfærdig forandring i samfundet og i de arbejdssammenhænge, vi er en del af.”


– Derfor er KKIB-forløbet planlagt således, at deltagerne forhåbentlig både får et makro-blik på, hvorfor forandring er nødvendig  – og hvad det betyder at skabe den –  men også får et mikro-blik på, hvordan de kan agere som individer. Og får et blik på hvordan mennesker og dermed organisationer tit reagerer på pres, modstand, frygt, forandring, glæde, engagement og lignende.


Moussa Mchangama. Foto: Liv Latricia Habel.


– Vores mål som undervisere er at klæde deltagerne på til at tage skridt for dem selv og i deres arbejdsliv, hvad end de er selvstændigt udøvende kunstnere eller arbejder i en stor organisation  – og at bruge det grundige undervisningsmateriale på måder, der helt konkret inspirerer til handling og samtale i kulturelle og kunstneriske kontekster, siger Moussa Mchangama.


Fra de helt små skridt til de store hop

Moussa Mchangama og hans kollegaer i In Futurum holder mange oplæg og kurser om emnet. Men føler han også, at der er “bevægelse” på området vedrørende magtmisbrug, sexisme m.v.? Kan han mærke forandring og øget bevidsthed omkring problematikkerne? Eller står vi stadig ved foden af bjerget?


– Jeg oplever bevægelse forstået på den måde, at mange har grundlæggende vigtige samtaler om mange af de emner, der tager udgangspunkt i samtaler om magthierarkier; sexisme, racisme, homo- og transfobi, manglen på diversitet og inklusion, trivsel og mental sundhed, adgang og barrierer – det hele udspringer af de samme slags systemer og måder at se mennesker på.


– Så vigtige skridt er taget, men det er til stadighed ret synligt, hvor udfordrende det er at ændre systemer – og hvor mange, der har svært ved at opgive de praksisser, der er lært op med. Selv når vi kan se, at de arbejdskulturer, vi har skabt, er skadelige for rigtig mange mennesker, er det svært at ændre dem. Men mange knokler for det, både i det store og i det små. Derfor ser jeg udvikling overalt, fra de helt små skridt til de store hop – og begge dele er vigtige, uddyber han.


Det igangværende kursusforløb er bare et af flere initiativer fra Kunst & Kultur i Balance i dette år. Der bliver et online-forløb for “øvede” til efteråret, der bliver fire fysiske netværksmøder rundt omkring i landet, et par engelsksprogede udgivelser er på vej. Og mere kommer til.


Følg med på www.kkib.org


Det er genreorganisationen Tempi, der står for den daglige ledelse af KKIB i samarbejde med ROSA. KKIBs styregruppe består af repræsentanter fra Tempi, ROSA, JazzDanmark, Art Music Denmark, Dansk Komponistforening, Roskilde Festival og Aarhus Filmværksted.

4.png
bottom of page