top of page

SOLO: Trivselsfremmende koncertformat står på skuldrene af 3-årigt forskningsprojekt

23. maj 2024

Tre års forskning og mere end 300 intime koncerter ligger til grund for fire forskningsrapporter, der formidler indsigter i musik og trivsel. De værdifulde erfaringer fra forskningen er indarbejdet i SOLO-projektet, som søger at skabe fortsatte musikalske oplevelser med trivsel og inklusion som omdrejningspunkt.

Forskningsrapporterne dokumenterer erfaringer og indsigter, som er opnået gennem den forskning, som antropologerne Nanna Schneidermann, Amalie Bakkær Munk Andersen, Tanja Kronborg Hansen og Kenni Hede har kastet sig over. Nanna, som har været leder på forskningsprojektet, er lektor ved Institut for Kultur og Samfund på Afdeling for Antropologi ved Aarhus Universitet, og under forskningsarbejdet har Amalie og Tanja været tilknyttet som videnskabelige assistenter.


Disse indsigter er integreret i SOLO (Sammen Om Live Oplevelsen), som allerede er i fuld gang.

Hvad er Musikalske Besøgsvenner?

Musikalske Besøgsvenner er et koncertformat, som siden 2021 har forbundet musikere med brugere af besøgsvennetjenester for at bringe intimkoncerter ind i hjemmene hos sårbare borgere. Forskningen er et samarbejde mellem ROSA og Afdeling for Antropologi ved Aarhus Universitet, og det har haft til formål at udforske i, hvordan nye og intime tilgange til små kunstneriske møder kan fremme trivsel og kulturel deltagelse blandt udsatte grupper.


De fire rapporter

Musikalske Besøgsvenner kulminerer med fire rapporter, der hver især belyser forskellige aspekter af projektet og dets indvirkning.


Rapport 1, rapport 2

  1. Musikalske Besøgsvenner 2021 - Fra Eksperiment til Hybridt Koncertformat: Rapporten dokumenterer projektets første fase og udvikling fra et eksperimentelt initiativ til et veletableret hybridt koncertformat. Den beskriver de læringsprocesser og erfaringer, der blev indhentet i løbet af projektets første år. Rapportens dataindsamling dækker på observationer af 100 koncerter og er foretaget i perioden fra april 2020 til maj 2021, hvor forskerne har indsamlet læring og erfaringer fra projektet hos både deltagende besøgsvennepar og musikere med udgangspunkt i etnografiske og visuelle metoder. Rapporten præsenterer resultater af forskningssamarbejdet og giver en række anbefalinger, som blev taget med videre i projektets næste fase. Rapporten blev udgivet 25. oktober 2022.


  2. 8 Råd til Kultur- og Sundhedsprojekter: Baseret på Erfaringer fra Musikalske Besøgsvenner giver praktiske anbefalinger til andre projekter i kultur- og sundhedssektoren. Rapporten er tænkt som vidensdeling henvendt til det praksisfelt der i disse år vokser frem mellem kultur- og sundhedssektorerne. Rådene er baseret på erfaringer fra den første fase i Musikalske Besøgsvenner og fokuserer på vigtigheden af deltagercentrering, partnerskaber, fleksibilitet og bæredygtighed. Rapporten blev udgivet 20. november 2023.  3. Seks Dimensioner af Adgang til Kunst og Kultur for Ensomme Ældre i Musikalske Besøgsvenner markerer forskningsprojektets anden fase og undersøger de mange aspekter af adgang til kultur for ældre, herunder social, sanselig, følelsesmæssig, tidslig og relationsbaseret adgang. I perioden 2021-2023 er der afholdt 300 koncerter i hele landet. 31 kunstnere har deltaget i projektet ved at tage på “tour” alene med guitaren eller et andet instrument, der kan sættes op i stuen hos koncertdeltagerne. Ved hjælp af etnografisk feltarbejde og visuelle metoder, præsenteres dybdegående indsigter i, hvordan intimkoncerterne kan skabe meningsfulde kulturelle oplevelser. Det konkluderes blandt andet, at koncerterne skaber en følelse af fællesskab og kulturel deltagelse, som ellers kan være svært tilgængelig for denne gruppe.


  4. Trivselsfremmende og Adgangsskabende Potentialer af Hybride Koncertformater: En Komparativ Analyse af Musikalske Besøgsvenner og SOLO sammenligner de to projekter Musikalske Besøgsvenner og SOLO og analyserer deres evne til at fremme trivsel og skabe adgang til kulturelle oplevelser. Rapporten bygger på de mere end 400 koncerter, som er blevet afholdt i forbindelse med afviklingen af projekternes koncertformater. Rapporten undersøger faktorer, og konkluderer blandt andet, at fleksible og tilpassede koncertformater kan have betydelige sundhedsfremmende potentialer for både ældre og unge i sårbare positioner og at muligheden for dialog om sangene skaber en følelse af fortrolighed og adgang til kunsten. Fra et kropsligt og følelsesmæssigt perspektiv viser rapporten, at koncerterne tilbyder en midlertidig pause fra fysiske og psykiske smerter og giver deltagerne mulighed for træning i nærvær. Musikken fungerer som et alternativt sprog, der gør det lettere for deltagerne at udtrykke svære følelser og skabe en følelse af forbundethed og fællesskab med andre. Sidst opfordrer projektet til en generel opkvalificering af kunstnere i kultur- og sundhedsprojekter samt specifik forberedelse til projektet. Rapporten blev udgivet 21. maj 2024 sammen med "Seks Dimensioner af Adgang til Kunst og Kultur for Ensomme Ældre i Musikalske Besøgsvenner".


Rapport 3, rapport 4

Indsigter tages med i udviklingen af SOLO

SOLO giver sårbare unge mulighed for at opleve intime koncerter i trygge og velkendte omgivelser. Ved at trække på de tre års erfaringer fra Musikalske Besøgsvenner, søger SOLO at fortsætte med at skabe meningsfulde musikalske møder og lige adgang til kulturelle oplevelser.


SOLO-koncert på Opgang2 med Nøx

SOLO vil ikke blot fortsætte med at tilbyde unikke musikoplevelser, men også udforske nye metoder til at integrere musik i unge sårbares liv på en måde, der er både helende og styrkende. SOLO repræsenterer en fortsættelse af ROSAs engagement i at bruge kunst og kultur som redskaber til social forandring og trivsel. Du kan tilgå alle rapporterne og læse mere om forskningsresultaterne fra undersøgelserne af Musikalske Besøgsvenner og SOLO her.

GAFFA og ROSA slog pjalterne sammen og var et smut forbi Opgang2 i Aarhus, hvor der blev skrevet en reportage. Til SOLO-koncerten optrådte hiphopartisten NØX, og efterfølgende gav en af de unge, som oplevede SOLO-koncerten et interview. Du kan læse reportagen her. Forskningen er gjort mulig af Aarhus Universitet og Region Midt. Musikalske Besøgsvenner er skabt i samarbejde med: Aarhus Kommune, Aarhus Universitet, Danske Seniorer, Gladsaxe Kommune, Godset, Helhedstilbuddet Blindenetværket, Husrum, Hvidovre Kommune, Kirsten og Gunnar Fonden, KODA, Kolding Kommune, Lev, Musikhuzet, Nabo-Komsammen, Opgang2 Ungdomsspor, Paletten, Platform K, Plejehjemmet Rosenlund, Radar, Røde Kors, Spillestedet Thy, Train, Tønder Kommune, UdeBo og Husrum Ældresage SOLO er skabt i samarbejde med: De Frivilliges hus, DUF - Dansk ungdoms fællesråd, Fermaten, Frivilligcenter Herning, Frivilligværket, Headspace, Håb i psykiatrien, Kedelhuset, Kompetencehuset, Lemvig Kommune, Maltfabrikken, Paletten, Pavillionen, Platform K, Radar, Selvhjælp Herning, Silkeborg Frivilligcenter, SIND Ungdom, Slagteriet, Struer Kommune, UdeBo, UKH, Ungdommens Røde Kors, Ungtmod, Ventilen, Værket og Walthers Musikcafe.

4.png
bottom of page