top of page

Forskning

1.png

Musikalske Besøgsvenner har et trivselsfremmende og relationsopbyggende potentiale

Antropologer fra Aarhus Universitet har forsket i den første fase af Musikalske Besøgsvenner, og udgivet rapporten Musikalske Besøgsvenner 2021 – fra eksperiment til koncertformat. Blandt mange konklusioner slår rapporten blandt andet fast, at koncerterne har et trivselsfremmende og relationsopbyggende potentiale – og at musikerne via projektet træder ind i en helt ny rolle en tredje besøgsven.


Læs hele forskningsrapporten Musikalske Besøgsvenner 2021 – fra eksperiment til koncertformat her.


Eller dyk ned i den opfølgende rapport 8 råd til kultur- og sundhedsprojekter: Baseret på erfaringer fra Musikalske Besøgsvenner her.


Forskningsrapporten slår blandt andet fast, at Musikalske Besøgsvenner i løbet af det første år har udviklet sig fra eksperimentfasen til at være et nyt, hybridt koncertformat, der skaber værdi ved både at være et besøg og en koncert. 


Andre væsentlige uddrag:

  • Koncerterne har et trivselsfremmende og relationsopbyggende potentiale – og skaber et ”fælles tredje” mellem besøgsvenner og besøgsværter

  • Publikum kan opleve musikken som et medierende redskab til øget nærvær og samklang

  • Kunstnere træder ind i en ny kunstnerisk rolle som ”den tredje besøgsven”

  • Koncerterne har potentiale til at skabe meningsfulde kunstneriske møder forankret i personlige oplevelser og dialog

  • Desuden kan det musikalske møde være en positiv, fælles erfaring mellem besøgsværten og besøgsvennen. Hvor fokus flyttes fra en relation, som eksisterer på baggrund af et problem, til at blive en god oplevelse man får sammen som besøgsvennepar.

Det er antropologerne Amalie B. M. Andersen, Kenni Hede og forskningsdelens tovholder,  adjunkt Nanna Schneidermann, der står bag rapporten.


Nanna Schneiderman siger om arbejdet: “Forskningssamarbejder af den her type er utroligt værdifulde både for kulturlivet og for os “inden for murene”: Ved at samarbejde skaber vi et større mulighedsrum for udvikling – både i projektet og det bredere felt omkring kultur og sundhed. I rapporten beskriver vi blandt andet udfordringerne ved hjemmet som koncertrum og ramme for mødet med kunsten, og det har ført til en styrket praksis i samarbejdet med kunstnere og i rekrutteringen af deltagende besøgsvennepar”.Antropologerne fra Aarhus Universitet følger fortsat Musikalske Besøgsvenner, som med afsæt i den aktuelle rapport går dybere ind i problematikker om adgang til kulturlivet – ikke blot som fysiske barrierer men også sociale og pædagogiske. Derudover søger forskningen også at dokumentere projektets skalering og bæredygtighed.


“Forskningen i projektets første år har peget på nogle strukturelle udfordringer for både dette projekt men også mange andre i feltet mellem kultur og sundhed. Jeg kalder det “pilotitis”: Der er mange midler til at eksperimentere og tænke nyt i kortsigtede pilotprojekter, men det er næsten umuligt for succesfulde eksperimenter at blive omsat til bæredygtige programmer. Musikalske Besøgsvenner har kastet en masse erfaring af sig, som vil være brugbart for andre projekter i fremtiden”, siger Nanna Schneidermann.


ROSAs leder Conny Jørgensen supplerer: “Musik er mere end musik, hvilket projektets følgeforskning er med til at underbygge. Vi håber, at de indsigter, som forskningen hidtil har genereret, øger nysgerrigheden på musikkens væsen og bidrager til fortællingen om dens mange kompetencer, og vi glæder os til det fortsatte samarbejde med forsker-teamet.”


Nedenfor ses to af de videoer som indgår i den nyeste forsking om projektet fra 2024. Videoen er produceret af en af følge-forskerne, Amalie Bakkær Munk Andersen, som er visuel antropolog og videnskabelig assistent ved Afdeling for Antropologi, Aarhus Universitet.


Når noget ved det musikalske møde ikke lige klinger: 

Koncertbesøgene er samskabte møder, som kræver at deltagerne har mod på at åbne døren til deres private hjem for en fremmed kunstner. Men det kræver også at de er modtagelige for de indtryk, der træder ind ad døren. Som musiker kan det være svært at forberede sig på, hvem de møder under koncertbesøgene og hvordan publikum reagerer. Som samskabte møder kan intimkoncerterne også få det modsatte udtryk af distancering på trods af den fysiske nærhed. Mødet påvirkes bl.a. af musikpræferencer, tid, rum, medpublikum og forventninger. Derfor har distanceringen heller ikke noget at gøre med kvaliteten af musikerens performance.”Rent kropsligt synes jeg bare musikken gjorde noget”:

Musikerne i Musikalske Besøgsvenner har selv erfaring med at bearbejde sorg eller andre svære følelser igennem musikken. Under koncertbesøgene får deltagerne også mulighed for at anskue deres oplevelser på ny igennem musikken og således bearbejde deres følelser ved at spejle sig i musikerens følelser. Når det lykkedes, kan deltagerne opleve en kropslig forløsning.bottom of page