top of page

Forskning slår fast: Musikalske Besøgsvenner har et trivselsfremmende og relationsopbyggende potentiale

30. mar. 2023

Antropologer fra Aarhus Universitet har forsket i den første fase af Musikalske Besøgsvenner, og udgivet rapporten ‘Musikalske Besøgsvenner 2021 – fra eksperiment til koncertformat’. Blandt mange konklusioner slår rapporten blandt andet fast, at koncerterne har et trivselsfremmende og relationsopbyggende potentiale – og at musikerne via projektet træder ind i en helt ny rolle en tredje besøgsven.

Med hjemmets trygge, vante omgivelser som ramme præsenterer projektet Musikalske Besøgsvenner koncerter helt hjemme i stuerne hos folk, der ellers har begrænset adgang til kulturlivet. Tredje sæson er nu i fuld gang, og Musikalske Besøgsvenner runder koncert nummer 250 i allernærmeste fremtid.


Men Musikalske Besøgsvenner er ikke “kun” koncerter. Forskere fra Afdeling for Antropologi ved Aarhus Universitet forsker i projektet, og et nærstudie fra det første år (april 2021 til maj 2022) har indsamlet læring og erfaringer, både fra besøgsvennepar og de deltagende kunstnere.


Et nyt koncertformat

Forskningsrapporten slår blandt andet fast, at Musikalske Besøgsvenner i løbet af det første år har udviklet sig fra eksperimentfasen til at være et nyt, hybridt koncertformat, der skaber værdi ved både at være et besøg og en koncert. 


Sylfide. Foto: ROSA


Andre uddrag:

  • Koncerterne har et trivselsfremmende og relationsopbyggende potentiale – og skaber et ”fælles tredje” mellem besøgsvenner og besøgsværter.

  • Publikum kan opleve musikken som et medierende redskab til øget nærvær og samklang

  • Kunstnere træder ind i en ny kunstnerisk rolle som ”den tredje besøgsven”

  • Koncerterne har potentiale til at skabe meningsfulde kunstneriske møder forankret i personlige oplevelser og dialog.

  • Desuden kan det musikalske møde være en positiv, fælles erfaring mellem besøgsværten og besøgsvennen. Hvor fokus flyttes fra en relation, som eksisterer på baggrund af et problem, til at blive en god oplevelse man får sammen som besøgsvenne-par.


Det er antropologerne Amalie B. M. Andersen, Kenni Hede og forskningsdelens tovholder,  adjunkt Nanna Schneidermann, der står bag rapporten, som også har været med til at sikre Musikalske Besøgsvenner interesse hos internationale forskere.


“Ved at samarbejde skaber vi et større mulighedsrum for udvikling”

Nanna Schneiderman siger om arbejdet: “Forskningssamarbejder af den her type er utroligt værdifulde både for kulturlivet og for os “inden for murene”: Ved at samarbejde skaber vi et større mulighedsrum for udvikling – både i projektet og det bredere felt omkring kultur og sundhed. I rapporten beskriver vi blandt andet udfordringerne ved hjemmet som koncertrum og ramme for mødet med kunsten, og det har ført til en styrket praksis i samarbejdet med kunstnere og i rekrutteringen af deltagende besøgsvennepar.”


Nanna Schneidermann ved interviewet til DR’s “Kulturen på P1”. Foto: ROSA


Forskningen i projektet fortsætter

Antropologerne fra Aarhus Universitet følger fortsat Musikalske Besøgsvenner, som med afsæt i den aktuelle rapport går dybere ind i problematikker omkring adgang til kulturlivet –  ikke blot som en fysiske barrierer men også sociale og pædagogiske af slagsen. Derudover søger forskningen også at dokumentere projektets skalering og bæredygtighed.


Forskningen i projektets første år har peget på nogle strukturelle udfordringer for både dette projekt men også mange andre i feltet mellem kultur og sundhed. Jeg kalder det “pilotitis”: Der er mange midler til at eksperimentere og tænke nyt i kortsigtede pilotprojekter, men det er næsten umuligt for succesfulde eksperimenter at blive omsat til bæredygtige programmer. Musikalske Besøgsvenner har kastet en masse erfaring af sig, som vil være brugbart for andre projekter i fremtiden”, siger Nanna Schneidermann


ROSAs leder Conny Jørgensen supplerer: “Musik er mere end musik, hvilket projektets følgeforskning er med til at underbygge. Vi håber, at de indsigter, som forskningen hidtil har genereret, øger nysgerrigheden på musikkens væsen og bidrager til fortællingen om dens mange kompetencer, og vi glæder os til det fortsatte samarbejde med forsker-teamet.”


Hele rapporten kan læses her.


Se videoklip fra koncert med Sylfide/Helene Tungelund i marts 2023:4.png
bottom of page