top of page

Invitation til netværksmøder i København og Aarhus

17. maj 2023

Arbejder du for at skabe bedre repræsentation og inklusion i kunst- og kulturlivet? Eller er du nysgerrig på, hvordan man kan skabe positive forandringer? Så vil vi gerne invitere dig til Kunst & Kultur i Balances netværksarrangement med speed meetings onsdag 21. juni i København og onsdag 23. august i Aarhus.

Du er velkommen – uanset om du allerede er godt i gang med at skabe ændringer eller om du blot er nysgerrig på, hvilke forandringer, der sker ude i brancherne. Kom med til netværksmøde og få inspiration til, hvordan du kan arbejde med repræsentation og inklusion og mod skævvridning og ubalance.


Vidensdeling og sparring er netop nogle af de grundsten, vi i Kunst & Kultur i Balance arbejder for. Vi tror nemlig på, at vi står stærkere, når vi samler os og sammen sætter bevægelserne i gang.


Derfor arrangerer vi to netværksmøder i København og Aarhus. Dagene består af speed meetings, for at I kan netværke og dele erfaringer. Og så afrunder vi dagen med uformel snak, hvor gulvet er åbent.


Program


  • Introduktion til Kunst & Kultur i Balance og dagens program; ved projektledere, Sofie Holst Hansen og Nadia Donnerborg

  • Speed meetings; I får udleveret spørgsmål og cases, som I kan bruge som afsæt for jeres speed meetings.

  • Uformel snak og spørgsmål; I får mulighed for at snakke videre om de udleverede spørgsmål og cases og stille spørgsmål til Sofie og Nadia


Vi håber, at dagen vil give jer indsigt i, hvordan man kan begynde at arbejde med inklusion og repræsentation, og at I får udvidet jeres netværk med kollegaer fra forskellige dele af kulturlivet.


Hvor og hvornår?


København

Forsamlingshuset

Onkel Dannys Plads 5

1711 København V

Onsdag d. 21. juni 2023

Kl. 13-15:30


Aarhus

TBA

Onsdag d. 23. august 2023

Kl. 13-15:30


Tilmelding foregår gennem link


*OBS: begrænset pladser til speed meetings


Vi sørger for lidt drikkevarer og snacks. 


ET FORANDRINGSINITIATIV FOR KUNST- OG KULTURBRANCHEN


Kunst & Kultur i Balance er kunst- og kulturlivets fælles bevægelse og ressource, som arbejder med at nedbryde og skabe positive forandringer vedrørende de strukturelle barrierer, ubevidste fordomme og grænseoverskridende adfærd, der findes ude i brancherne.


Kunst- og kulturlivet bør og skal nemlig være for alle uanset kønsidentitet, seksualitet, alder, etnicitet, funktionsvariant, religion og kropstyper m.m.!


Målet er, at repræsentation og inklusion anses som den styrke og nødvendighed, det er for at afspejle den verden, vi alle lever i.


Følg med på www.kkib.org


Det er genreorganisationen Tempi, der står for den daglige ledelse af KKIB i samarbejde med ROSA. KKIBs styregruppe består af repræsentanter fra Tempi, ROSA, JazzDanmark, Art Music Denmark, Dansk Komponistforening, Roskilde Festival og Aarhus Filmværksted.

4.png
bottom of page