top of page

Kunst & Kultur i Balance: Et år i oplysningens tjeneste

19. dec. 2023

Den klare ambition med Kunst & Kultur i Balance er, at kulturlivet skal afspejle vores samfunds demografi og være et trygt sted at arbejde. Siden 2020 har Kunst & Kultur i Balance arbejdet målrettet med at skabe positive forandringer gennem uddannelse og netværk på tværs af kulturverdenen. Derfor bød 2023 blandt andet på uddannelsesforløb, workshops og helt nye tiltag i kulturlivets tjeneste.

I midten af april loggede mere end 60 personer på Zoom for at deltage i Kunst & Kultur i Balances forårsuddannelse. En blandet skare af alt fra projektledere til freelancere og kommunikationsmedarbejdere til udøvende kunstnere. Deltagerne kom ikke bare med forskellige kompetencer, men også fra forskellige dele af kulturlivet, blandt andet billedkunst, musik og teater. De små Zoom-vinduer summede af nysgerrighed og lyst til at lære. 


Uddannelsesforløbet satte fokus på ubevidste bias hos deltagerne selv og i deres arbejdsliv. Mange havde flere aha-oplevelser undervejs, som de delte både i små arbejdsgrupper og i plenum. 


Forløbet blev faciliteret af In futurum, som arbejder med strategisk rådgivning for at skabe social retfærdighed og bæredygtighed. Her delte de blandt andet ud af deres omfattende viden om statistikker og rapporter. Dermed tydeliggjorde In futurum fordelene ved at skabe arbejdsmiljøer og processer, som er inkluderende, diverse og mangfoldige. 


Undervejs delte deltagerne også ud af egne erfaringer, refleksioner og udfordringer. Åbne spørgsmål blev stillet, og svære emner blev vendt. Lysten til at inspirere hinanden var mærkbar, og alt fra håndtering af legater, inkluderende formidling og bias-frie ansættelsesprocesser blev delt og diskuteret. 


Sammenhold og netværk på tværs

Det kan nogle gange virke som om, at vi er lysår fra at indfri ambitionerne om at skabe trygge og inkluderende arbejdsmiljøer. Den gode nyhed er dog, at der sker forandringer i mange af kulturlivets kroge. En anden god nyhed er, at flere og flere er begyndt at dele deres forandringsarbejde på tværs af kulturlivet.


Moussa Mchangama fra In futurum understreger, at netværk og fællesskab er essentielle ingredienser for at skabe forandringer: “Forandringsprocesser kræver kontinuitet, tålmodighed, netværk og fællesskab. Derfor er det at samle aktører fra forskellige steder en fuldstændig afgørende del af det her arbejde.” 


Henover sommeren afholdt Kunst & Kultur i Balance to netværksarrangementer. Og i september inviterede Kunst & Kultur i Balance til workshop i Aarhus og København. En lejlighed til at få genopfrisket viden om og historiske perspektiver på forandringer og til at drikke en kop kaffe sammen. Til at se hinanden i øjnene og dele frustrationerne over, hvor alene man kan føle sig i forandringsarbejdet. Men også en dag til at dele alle de små sejre og inspirere hinanden til, hvordan man kan skabe større ringe med små tiltag. 


Efter workshoppen i Aarhus reflekterede Stephie Anne Dürr Jakobsen, koordinator hos Muskelsvindfonden, over, hvad hun tager med sig videre: “Noget af det, jeg tager med mig fra workshoppen i dag, er at blive ved med at udfordre mine egne bias. Det er også at invitere mennesker, som ikke ligner mig selv ind i planlægningsrum og processer.”

Processer og handlemuligheder 

Ud over uddannelsesforløb, netværksarrangementer og workshops, har 2023 også budt på det helt nye tiltag Trygt Rum. Rådgivningstelefonen Trygt Rum så dagens lys i oktober. En rådgivningstelefon, som varetages af Sex og Samfund, der håndterer opkald fra personer i kulturlivet, som har været udsat for eller vidne til grænseoverskridende adfærd. Kunst & Kultur i Balance er en del af partnerkredsen og ser telefonen som endnu et vigtigt skridt på vejen til at skabe trygge arbejdsvilkår og miljøer. 


I slutningen af 2023 udbød KKIB for første gang i initiativets historie et uddannelsesforløb, der byggede oven på de tidligere forløb, og som derfor var tiltænkt personer, der allerede har påbegyndt deres forandringsrejse. Under navnet “Uddannelsesforløb for øvede” blev processen – og handlemuligheder – i forandringsarbejdet italesat og visualiseret. For forandringsarbejdet er en kontinuerlig proces, som kræver tålmodighed og nysgerrighed. Det blev blandt visualiseret ved casen om Skåne Danseteater, der over en 10-årig periode har arbejdet med forskellige tiltag for at sikre, at danseteateret på scenen, i medarbejderstaben og i tilgængelighed i teatret er opmærksomme på, hvordan de kan skabe et hus, der kan rumme forskellige mennesker og deres levede erfaringer.


Som Moussa Mchangama siger, så er “kunst og kultur noget af det mest samfundsdannende, vi har. Det skaber vores selvfortælling og vores selvbilleder. Det er med til at skabe national identitet og er derfor også med til at lukke folk ude fra vores samfund.”


I forandringsarbejdet er erfaringsudveksling, opmuntring og netværk essentielt for succes – det er med til at lukke folk ind i samfundet. Derfor står Kunst & Kultur i Balances arbejde på skuldrene af alle de organisationer og alle vores kollegaer, der vil skabe forandringer lige så meget som os.   


Kunst & Kultur i Balances hjemmeside er der samlet en lang række af rapporter, håndbøger/manualer og statistikker, der på forskellig vis dykker ned i ulighed og skævvridninger i kulturbranchen både i Danmark og internationalt. På hjemmesiden bliver der derudover annonceret arrangementer og det er også muligt at tilmelde sig KKIB’s nyhedsbrev via den.

4.png
bottom of page