top of page

NEUSTART: Afslutning og ny begyndelse

8. jan. 2024

Efter to års intensivt dansk-tysk musiksamarbejde er det danske NEUSTART-initiativ nu afsluttet. I løbet af de to år er der blevet igangsat masser af nye projekter som residencies, sangskrivningsscamps, besøgsprogrammer for kunstnere og musikprofessionelle samt nye måder at samarbejde på, netværke og vidensdele for danske og tyske musikorganisationer. 

Alt dette har været og er til stor fordel for de involverede aktører i begge lande og har skabt en stærkere kulturel og professionel forbindelse mellem den tyske og danske musikbranche. 


Selvom det formelle initiativ nu er afsluttet, er arbejdet dog slet ikke færdigt. Tværtimod indbyder de mange forskellige arrangementer, partnerskaber, metoder og samarbejder, som er udviklet gennem NEUSTART, til yderligere samarbejder og udvikling på området.


NEUSTART har nemlig bevist, at det i den grad giver mening at arbejde endnu tættere sammen over grænsen. Danmark er en gateway til Norden, og Tyskland er en gateway til det europæiske fastland. Begge lande har høje kvaliteter inden for musik og kreative miljøer samt høje etiske standarder for kulturelle praksisser. Derudover er der også vigtige læringsperspektiver og værdifulde forskelle, som brancherne i begge lande kan drage nytte af. 


En fejring af fremtidige samarbejder

Fra klassisk og eksperimentel lydkunst over jazz, roots og folkemusik og til kommerciel popmusik er der broer mellem Danmark og Tyskland, som vi kan blive ved med at bygge videre på og styrke i fremtiden. De danske organisationer bag NEUSTART er dedikerede til at fortsætte arbejdet og derfor skal afslutningen mere ses som en markering af de resultater som allerede er opstået og en fejring af fremtidige samarbejder med de tyske partnerskaber som er blevet udviklet i de sidste to år.  


Afslutningen for NEUSTART bliver markeret den 24. januar med en reception på den tyske ambassade i Danmark for de involverede danske og tyske musikbranchefolk. https://neustartmusik.org/

4.png
bottom of page