top of page

Ny handleguide skal hjælpe musikbranchen med at fremme et mere professionelt arbejdsmiljø

2. maj 2024

En respektfuld og professionel arbejdskultur i musikbranchen – dét er visionen for Trygt Rum Netværket. For at nå hertil har Trygt Rum netværket udarbejdet en handleguide, der skal hjælpe med at etablere klare rammer og retningslinjer i musikbranchen. En branche, hvor grænserne mellem det personlige og det professionelle kan være flydende.

’Handleguide til en respektfuld og professionel arbejdskultur i musikbranchen’ er en ny publikation, der skal bidrage til at skabe et respektfuldt og professionelt arbejdsmiljø i musikbranchen. Branchens udfordringer er hverken nye eller udokumenterede. En rapport fra 2022 viste, at hele 64% af kvinder og 44% af mænd i musikbranchen har oplevet grænseoverskridende adfærd eller seksuel chikane. 


”Tallene taler deres klare sprog: Der er behov for en kulturændring i vores arbejdsmiljø. Vi vil gøre det lettere for alle at navigere trygt og værdigt i en branche, hvor grænsen mellem det professionelle og private ofte flyder sammen. For at lykkes, er vi nødt til at udfordre gamle vaner og indgroede holdninger, der tilsammen udgør strukturelle stopklodser,” siger Tobias Stenkjær, forperson i DPA, der er en af de 15 organisationer i Trygt Rum Netværket.


Her finder du handleguiden


Respekt er alles ansvar

Som branche har vi et ansvar for at fremme et mere ansvarligt arbejdsmiljø, hvor respekten for hinanden er i centrum, og hvor kreativiteten kan trives. I arbejdet med at omsætte vision til handling har Trygt Rum Netværket udviklet seks samværsprincipper, der gælder for alle medlemsorganisationerne i netværket.


Trygt Rum Netværkets samværsprincipper 

  • Hav respekt for personlige grænser

  • Vær professionel

  • Tag ansvar for dine egne handlinger

  • Respektér og anerkend forskelligheder

  • Vær inkluderende

  • Grib ind


Marianne Lewandowski, næstforperson i Dansk Artist Forbund, der også er del af Trygt Rum Netværket, udtaler:


”Vi må alle sammen engagere os i at skabe forandring ved at indarbejde disse principper i vores daglige arbejde. I Trygt Rum Netværket har vi gjort os nogle tanker om, hvordan det skal være at arbejde i musikbranchen. Og med handleguiden gør vi tankerne mere konkrete. Og det er netop det, der er vigtigt – at skabe konkrete ændringer i hverdagen. Fordelen ved retningslinjer er, at vi helt naturligt bliver mere opmærksomme på vores egen og andres adfærd og har en fælles forståelse for, hvordan vi ønsker, det skal være at arbejde i musikbranchen.”


Det er Trygt Rum Netværkets håb, at handleguiden kan bruges bredt i branchen. Målet er at inspirere flere aktører i branchen til at tage den nødvendige dialog om at udvikle respektfulde rammer og gode samværsprincipper, og hvordan man forholder sig i eventuelle sager om grænseoverskridende adfærd.


Trygt Rum Netværket 

Handleguiden er udviklet af Trygt Rum Netværket, der består af 15 organisationer fra musikbranchen med et fælles ønske om at forebygge grænseoverskridende adfærd og fremme et hensynsfuldt og professionelt arbejdsmiljø. Gennem viden og konkrete værktøjer vil netværket skabe bedre betingelser og øget tryghed i musikbranchen. 


I 2023 åbnede netværket den anonyme telefonlinje, Trygt Rum, hvor alle fra musik og kulturbranchen kan dele deres oplevelser og få styr på følelser, rettigheder og mulighederne for videre hjælp.Eksternt review

Trygt Rum Netværkets handleguide til en respektfuld og professionel arbejdskultur i musikbranchen er udviklet med faglig sparring fra Lynn Roseberry, Ph.D og CEO, On the Agenda.


Mød Trygt Rum Netværket

Under SPOT Festivalen er Trygt Rum Netværket værter for netværksinitiativet ’Mød Musikbranchen i dit eget tempo’ fredag den 3. maj kl. 16.00-17.00. Arrangementet er gratis og kræver ikke SPOT armbånd.


Kontakt

Har du spørgsmål eller behov for yderligere pressemateriale, så kontakt Trygt Rum Netværket via Kommunikationschef i DPA, Constance Hegner eller på mobil: 31329219


Netværket består af: Autor, Dansk Artist Forbund, Dansk Komponistforening, Dansk Musiker Forbund, Danske Agenters Sammenslutning, Danske Artist Managers, Danske Uafhængige Pladeselskaber, DPA / professionelle sangskrivere og producerer, IFPI, Koda, Kunst & Kultur i Balance, MXD – Music Export Danmark, Musikforlæggerne, ROSA og Tempi.

4.png
bottom of page