top of page

Pop-Pilot: 12 år med fokus på køns-ubalancen

1. maj 2023

Efter en mangeårig fokuseret indsats for øget ligestilling i musiklivet gennem projektet Pop-Pilot, fortsætter ROSA arbejdet for diversitet gennem andre projekter og indsatser. ROSAs vicebestyrelsesleder, Marianne van Toornburg, der var en af initiativtagerne til Pop-Pilot rettet mod piger, transpersoner og non-binære, ser tilbage på mange givtige år, der også har været med til at kickstarte kønsdebatten i branchen.

At træde ind i et lokale fyldt med en masse instrumenter, god energi og begejstrede unge er lige til at blive glad i låget af. I perioden 2012-2023 har ROSAs Pop-Pilot-projekt givet piger, transpersoner og non-binære mulighed for at udforske musikken, uanset erfaring eller ej. Ud over Pop-Pilot Camps har ROSA også skabt weekendlejren Pop-Pilot Elektro med fokus på elektronisk musik samt oplæggene i Pop-Pilot Music Talks om blandt andet at finde modet til at forfølge sine drømme i en tid uden så mange rollemodeller.


– Pop-Pilot har sammen med andre tiltag været firstmover i forsøget på at få flere piger til at gribe et instrument, fortæller Marianne van Toornburg, der var med til at realisere Pop-Pilot og i dag er vicebestyrelsesleder hos ROSA.


Essensen af Pop-Pilot har været at skabe et trygt rum med formålet at styrke deltagernes tro på egne evner og give flere lyst til at spille musik. Blandt andet ved at lade dem eksperimentere med musikken på egne præmisser i samspil med andre ud fra en  do-it-yourself tilgang og vejledning fra en række professionelle kvindelige musikere som rollemodeller. Som Marianne van Toornburg siger:


– Det kan være en sart ting i de der teenageår, hvor der er alle mulige ting i spil. En af tankerne bag Pop-Pilot var at skabe et sted, hvor man kunne udfolde sig helt trygt.


Popkollo i Sverige

Den første udgave af Pop-Pilot, der blev afholdt i 2012, var inspireret af det svenske søsterprojekt Popkollo. For at skrive en artikel om Popkollo til fagbladet Artisten tog Marianne van Toornburg med på en af sommerlejrene i Sverige, der skulle vise sig at være en øjenåbner:


– Fotografen og jeg var blæst bagover af, hvor fantastisk godt det var sat sammen. Jeg tænkte bare; det må vi simpelthen også lave i Danmark.


Ubalance i musikbranchen

Pop-Pilot var en del af et større projekt for Marianne van Toornburg. Et projekt med fokus på kønsbalance i rytmisk musik. Sammen med blandt andre sangskriver-kollegaen Kristina Holgersen (DPA) og repræsentanter fra andre organisationer tog Marianne initiativ til en større undersøgelse af musiklivets kønsbalance.


Undersøgelsen, som rådgivningsvirksomheden Niras stod bag, mundede ud i kortlægningsrapporten ‘Kønsbalancen i Rytmisk Musik’. Rapporten – også kaldet ‘80/20-rapporten’ –  udkom i 2011 og viste blandt andet en generel overvægt af mænd på gatekeeperposter. Hele rapporten kan læses her.


– Vi ville gerne bidrage til debatten på en ordentlig måde. Vi blev enige om, at det var nødvendigt at få nogle konkrete tal på bordet, vi kunne referere til, siger Mariane van Toornburg.


Da musikhandlingsplanen for 2012-2015 med fokus på kvinder i rytmisk musik udkom, under daværende kulturminister Uffe Elbæk, besluttede Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik at afsætte penge til en dansk musiklejr efter den svenske Popkollo-model. ROSA blev dengang bedt om at være projektleder for Pop-Pilot på et tidspunkt, hvor der ikke fandtes musiklejre, der adresserede diversitetsproblematikken i Danmark. Det var derfor en særlig oplevelse for Marianne van Toornburg at være med til den allerførste Pop-Pilot-lejr: – På bare en uge havde de rykket sig fra nul til hundrede. Det var fantastisk at opleve.Marianne Van Toornburg. Foto: Peter Stallknecht


Pop-Pilot har sat sine spor

Der kan ske mange ting på 12 år, også i debatten om kønsbalance i musikbranchen.  Tilbage i 2011 var det næppe alle, der kunne se behovet for øget fokus på området, fortæller Marianne van Toornburg. Men det er der blevet sat skub i. Hun er sikker på, at Pop-Pilot – i samspil med flere andre tiltag – har påvirket kønsdebatten og sat kønsbalance på dagsordenen. 


– Det er blevet mere legitimt at have en holdning til. Mange af de her ting har forhåbentlig været med til at sætte nogle bølger i gang og været en samtalestarter i miljøet.


Hendes håb er, og har altid været, at dialogen kan tages på neutral grund.  Det mest ærgerlige er, hvis man får sat mændene ud af samtalen, så det bliver “dem og os”, siger hun og supplerer:


– Men man er stadig nødt til at sætte foden lidt hårdere ned og være lidt radikal for at skabe en forandring.


Nye projekter med samme dagsorden

Efter mange gode år med Pop-Pilot fokuserer ROSA nu på andre projekter og indsatser. Der skal lyde et stort tak til alle samarbejdspartnere, deltagere og instruktører gennem tiden fra Pop-Pilot.


I dag arbejder ROSA med flere forskellige projekter, der alle har til formål at styrke diversitet og talent i musikbranchen – herunder projektet “Kunst & Kultur i Balance” som adresserer de strukturelle barrierer, ubevidste fordomme og den grænseoverskridende adfærd, der findes ude i brancherne.


ROSA er også involveret i en række initiativer som eksempelvis Aarhus Lydforenings lydteknikerworkshop for kvinder og kønsminoriteter, og indtænker lige adgang aktivt i alle projekter.


Derudover bidrager ROSA – i samarbejde med bl.a. de andre genreorganisationer – til indsamling af data på området for at understøtte udviklingen mod mere ligestilling og diversitet med konkrete tal. Et eksempel på dette er rapporten ‘Hvorfor er der så få kvinder i musik?’ fra 2022, der kan læses her.
4.png
bottom of page