top of page

Sexisme i musikbranchen: Strukturelle problemer kræver strukturelle løsninger

2. jul. 2024

I kronikken “Musikbranchen i fælles udmelding om sexisme: Vi har forsømt at tage et fælles ansvar”, skrevet af Trygt Rum Netværket og udgivet i Berlingske Tidende den 2. juli, er ROSA med til at stille skarpt på de strukturelle barrierer, der skaber og fastholder sexisme i branchen.

Kronikken peger på – i forlængelse af at flere af musiklivets aktører er trådt frem og har delt grænseoverskridende oplevelser – at musiklivet har brug for et kompetenceløft og at alle er nødt til at bidrage for at komme magtmisbrug til livs. 


Kronikken findes her.


En lang række strukturer er med til at fastholde en musikbranche i ubalance, eksempelvis; kulturelle og samfundsmæssige normer, skæve lønforhold og adgang til ressourcer og netværk. 


Tallene taler også deres tydelige sprog. I rapporten “Hvorfor er der så få kvinder i musikken” kan man læse at “knap hver femte kvinde og ikke-ciskønnede (18 pct.) oplever at blive udelukket fra jobs og arbejdsfællesskaber udelukkende på grund af deres køn.”


Rapporten “Misogyny in Music” udgivet af House of Commons, Women and Equalities Committee, i 2024 kortlægger også, hvordan kvinder i den britiske musikbranche oplever at få færre karrieremæssige muligheder, mindre opbakning og er i langt højere grad end deres mandlige kollegaer udsat for kønsdiskrimination og krænkende adfærd. På trods af stigende repræsentation lever problemerne altså stadig og er større for kvinder og minoriserede, der alle bliver mødt af intersektionelle barrierer. 


ROSA var i 2020 med til at starte Kunst & Kultur i Balance og siden Trygt Rum Netværket – to initiativer der sætter handling forrest og aktivt arbejder med at ændre usunde magtforhold og privilegieblindhed, med henblik på at fremtidens musikliv er et trygt sted at færdes og arbejde.


For køn, alder, etnicitet og funktionsvarians skal ikke afgøre ens karrieremuligheder. Og strukturelle problemer kræver strukturelle ændringer  – “vi har brug for redskaber, der kan hjælpe os med at navigere i det opbrud, vi står midt i, vi har brug for en vision for, hvordan det skal være at arbejde i musikbranchen, og vi har brug for handling”, som det står i kronikken. 


Om Trygt Rum Netværket

Trygt Rum Netværket består af 15 organisationer fra musikbranchen med et fælles ønske om at forebygge grænseoverskridende adfærd og fremme et hensynsfuldt og professionelt arbejdsmiljø. Gennem viden og konkrete værktøjer vil Trygt Rum Netværket skabe bedre betingelser og øget tryghed i musikbranchen.


Trygt Rum Netværket består af: DPA - professionelle sangskrivere og producere, Dansk Komponist Forening, Dansk Artist Forbund, Danske Agenters Sammenslutning, Dansk Musikerforbund, Danske Uafhængige Pladeselskaber, Danske Artist Managers, AUTOR, IFPI, Koda, Kunst & Kultur i Balance, MXD – Music Export Denmark, Musikforlæggerne i Danmark, ROSA og Tempi.

4.png
bottom of page