top of page

SOLO: Nyt koncertformat skaber samarbejde på tværs af musiklivet

7. dec. 2023

Med næsten 100 koncerter siden august 2023 har SOLO skabt positiv respons og nye samarbejder. Projektets fokus på sårbare unge inspirerer til at afprøve anderledes formater på skolekoncertområdet. 

I 2023 kickstartede ROSA projektet SOLO, og siden august har ti professionelle musikere spillet solistkoncerter for mindre grupper af unge i trygge rammer landet over. Målet er at sikre, at så mange unge som muligt får adgang til den levende musik.


Med ønske om at samle kompetente kræfter og fælles erfaringer, har ROSA indledt et samarbejde med Levende Musik i Skolen (LMS) om præsentation af udvalgte koncerter på både behandlings- og specialskoler og for mindre elevgrupper på almene grundskoler. 


Musik for alle 

SOLO-koncerterne er tiltænkt de grupper af unge, som ikke føler sig hjemme i typiske koncertsammenhænge – en målgruppe som LMS, ifølge Gitte Abildtrup, direktør i LMS, er blevet mere opmærksom på gennem SOLO-projektet, og som LMS ønsker at arbejde videre på at ramme generelt: 


Det har kæmpe stor værdi for os at nå ud til alle, og opmærksomheden på at nå ud til de mere sårbare børn, synes vi er rigtigt vigtig at understøtte og arbejde videre med. 


Samarbejdet mellem ROSA og LMS bidrager også til at udbrede SOLO-formatet til endnu flere aldersgrupper, herunder elever i grundskolen som er den målgruppe, LMS primært arrangerer koncerter for. 

Gitte Abildtrup fortæller, at det har stor betydning, at samarbejdet kan bidrage til få musikken ud til endnu flere børn og unge: 


Vi er rigtig glade for at have dette samarbejde og den gensidige opmærksomhed og vidensdeling omkring, hvordan vi kan få musikken ud til alle. 


Positiv respons og nye initiativer

I løbet af det første år med SOLO har der været stor interesse for koncerterne både hos musikere, publikum og samarbejdspartnere. Således har flere end 250 musikere henvendt sig med ønske om at spille SOLO-koncerter. 


Efter de første SOLO-koncerter, arrangeret af LMS, er der kommet positiv respons fra flere skoleledere. Gitte Abildtrup fortæller:


En af kommentarerne, der er kommet fra et julemærkehjem, er, at koncerten var den eneste aktivitet på stedet, der havde kunnet samle alle børnene. 


Hun fortæller desuden, at koncerterne har skabt et ønske blandt skolerne om at integrere mere musik i skolemiljøet på grund af den positive effekt på eleverne: 


– Jeg fik en besked om de to første koncerter, og det havde været kæmpestort, fordi eleverne havde kunnet være med sammen med deres voksne. Skolelederen skrev også tilbage, at vi skal have mere musik i skolerne, fordi mødet med musikken kan noget. Helt nye samarbejder

Udover at give sårbare unge en god koncertoplevelse, har SOLO-formatet også allerede inspireret til at arbejde videre med fælles initiativer og tilgange til målgruppen.


SOLO har i 2023 været rundt i hele landet fra både Fyn og Sjælland til Nord- og Sønderjylland. Heriblandt Randers, hvor projektet ifølge Michael Gonzales, musikansvarlig på Turbinen i Randers, har ført til nye samarbejder, så musikken kan nå ud til endnu flere unge: 


På Turbinen er vi overordentligt begejstrede over at være en aktiv del af SOLO-projektet. Ud over projektets sympatiske karakter og helt åbenlyse kvaliteter, har det for os ført til nye, gode samarbejder og projekter med unge på byens ungdomsuddannelser og deres lærere og vejledere, ligesom det har inspireret til nye tilgange til skolekoncerter. Herudover har det medført et helt konkret nyt samarbejde med HUSRUM, der har åbnet en afdeling i byen i løbet af efteråret 2023.


SOLO fortsætter i 2024

SOLO og samarbejdet om projektet fortsætter i 2024, hvor ambitionen endnu engang er at arrangere 100 koncerter i hele landet. ROSA er i skrivende stund i gang med at finde musikerne til næste års koncerter.


I LMS ser man frem til at kunne bidrage til initiativet ved at forberede endnu flere musikere til at kunne spille denne type koncerter. Målet er at tilbyde de sårbare børn og unge en endnu bredere vifte af musikalske oplevelser: 


– I den kommende sæson vil vi gerne arbejde videre med at få klædt endnu flere musikere på til denne type koncerter, så eleverne kan få muligheden for at opleve flere forskellige musikgenrer, fortæller Gitte Abildtrup.


ROSA arbejder yderligere sammen med hhv. DMF og organisationen Mental Voice om at styrke musikernes kompetencer indenfor dette specifikke koncertområde og bidrage med sparring.  


Læs mere om SOLO her.


4.png
bottom of page