top of page

SOLO - Et nyt koncertformat rettet mod sårbare unge

Henrik Friis

6. jul. 2023

Musik er for alle. Det er bare ikke alle, der har mulighed for at opleve musikken live. Til august søsætter ROSA projektet SOLO med målsætningen om at udvikle et koncertformat rettet mod grupper af sårbare unge - unge, som måske nok elsker musik, men som ikke føler sig tilpas i musikkens vanlige liverammer, hvorimod de gerne vil opleve en koncert i små overskuelige fællesskaber.
Fra august drager professionelle sangskrivere/musikere rundt i landet for at give mindre, intime koncerter. SOLO-koncerterne skabes i samarbejde med kulturinstitutioner og organisationer, der arbejder direkte med unge og trivsel, og målsætningen er at præsentere op til 100 koncerter inden årsskiftet.


SOLO udspringer af erfaringerne fra ROSAs sideløbende projekt, Musikalske Besøgsvenner, hvor musikerne giver koncert helt hjemme i stuen hos udsatte borgere. Men den model fungerer ikke optimalt for de yngre målgrupper. Musik derhjemme bliver for tæt på – flere unge vil til gengæld gerne opleve musikken som del af en mindre gruppe. Bare den er tryg.


Markant støtte - og overvældende musikerinteresse

SOLO og projektets idé har modtaget betydelig opbakning fra start. Region Midt støtter med 510.000 kr. over tre år, mens TrygFonden og Spar Nord Fonden hver har tildelt en et-årig støtte på 100.000 kr.Og også fra musikerside har interessen været stor. Overvældende 171 musikere responderede på ROSAs Open Call, og efter vores fagudvalgs behandling af ansøgningerne, regner ROSA med at kunne offentliggøre de valgte musikere i starten af august.


Følgeforskning

Desuden følgeforskes projektet af Afdeling for Antropologi ved Aarhus Universitet, hvor der vil blive søgt efter ny viden og sammenfald med forskningsresultaterne fra Musikalske Besøgsvenner.


”Hvor vi i Musikalske Besøgsvenner fandt ud af, at det anderledes koncertformat øgede den fysiske og sociale tilgængelighed for mange ældre i risiko for at opleve ensomhed, undersøger forskningen i SOLO på lignende vis tilgængelighed og trivselsfremmende effekter af intimkoncerterne for psykisk sårbare unge. Det skal munde ud i en komparativ undersøgelse af de to koncertformater med et opmærksomt blik på de forskellige målgrupper og sociale kontekster, som koncerterne udspiller sig i”, siger videnskabelig assistent Amalie Munk Andersen, ved Afdeling for Antropologi på Aarhus Universitet”.


De spørgsmål forskerne stiller cirkulerer bl.a. om hvilken form for adgang - til musikken, kunstneren og deltagerne imellem - et alternativt format som SOLO muliggør, hvilken kapacitet de eventuelt oplever i mødet med musikken, og hvorvidt koncertoplevelsen kan bidrage til fællesskab og dialog mellem de unge deltagere. Ligesom forskningen vil sætte fokus på de professionelle kompetencer, som musikeren trækker på i mødet med de unge.


Sammenfattende siger ROSAs leder Conny Jørgensen: - Det kan være helt enestående at dele en koncertoplevelse med andre – uanset om man kender dem eller ej. Følelsen sætter sig i kroppen, og for en studn er man del af et større fællesskab. Med SOLOs særlige format ønsker vi at bidrage til, at endnu flere unger kommer i berøring med livemusikken, og de stærke oplevelser det kan give en.

4.png
bottom of page