top of page

On Track

Gennem en actionpakket session-dag arbejder lokale sangskrivertalenter sammen med nationale og internationale A-writers og producere for at skabe den næste banger. Sidegevinster: Karrieretips og vigtigt netværk.

Formålet med On Track er at give lokale talenter på tværs af landet inspiration til, hvad de kan gøre for at få en professionel karriere – plus vejledning i, hvordan man kan skrive det næste uomgåelige hit. On Track er et samarbejde mellem den internationale sangskrivercamp Aarhus Calling, en række danske spillesteder og musikmiljøer samt ROSA. 


I camps à to dages varighed deltager to til fire sangskrivere, som matches med rutinerede danske og internationale sangskrivere til et højintensivt forløb for at stimulere sangskrivningen og skabe musik sammen. Derefter rykker campen videre til et andet spillested/musikmiljø i en ny by for at arbejde med områdets lokale talenter. Lydstudier etableres i hver by, og alt materiale optages undervejs med henblik på at pitche det for interessenter i musikbranchen.


International sangskrivning og pitch-writing er i det hele taget et område med stort potentiale, og flere danske professionelle sangskrivere har allerede succes med at skrive musik i internationale konstellationer og til artister over hele verden. Og i 2022 og 2023 udvidede vi konceptet og hentede også dygtige sangskrivere og producere ind fra det store tyske marked.


Læs vores reportage fra On Track 2023 i Gellerup


Læs vores artikel om resultaterne fra On Track 2022 

5.png

9

Talentmiljøer

15

A-writers

46

Sange

bottom of page