top of page

Flere midler til den internationale transportstøtte

Henrik Friis

23. aug. 2023

Efterspørgslen på international transportstøtte til danske musikere er så stor, at der nu tilføres 600.000 kr. ekstra i 2023. Det har Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik besluttet på baggrund af data fra genreorganisationerne. ROSA har dermed 150.000 ekstra kroner at dele ud af.

Den internationale transportstøtte uddeles af de fire genreorganisationer Art Music Denmark, JazzDanmark, ROSA og Tempi og søges hvert år af mere end 500 danske musikere, som rejser ud i verden med deres musik eller bringer internationale musikere til Danmark. Antallet af ansøgere er i vækst, og derfor har Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik besluttet at bevilge et engangsbeløb på 600.000 kr., som fordeles med 150.000 kr. til hver genreorganisation til brug for resten af 2023. Puljens størrelse for 2023 var på ca. 2,4 mio. før den ekstra bevilling.


Data som genreorganisationerne løbende indsamler viser, at efterspørgslen på den internationale transportstøtte har været støt stigende siden 2021, hvor covid-restriktionerne blev lempet og muliggjorde at danske musikere kunne genoptage deres internationale aktiviteter. Den efterspørgsel, vi ser i dag, flugter ikke blot med det niveau, vi så før pandemien, den overgår det også. Således modtog de fire genreorganisationer samlet set 511 ansøgninger om international transportstøtte i 2019, mens der blot tre kvartaler inde i 2023 er indsendt i alt 593 ansøgninger. Disse data har været med til at begrunde beslutningen om at tilføre flere midler til den internationale transportstøtte.


“Det er meget glædeligt, at Projektstøtteudvalget har fundet de ekstra midler til turnéstøtte. ROSA modtager altid flere ansøgninger, end vi kan honorere, og eksempelvis vil det øgede tilskud give vores transportstøtteudvalg mulighed for at uddele dobbelt så meget støtte i de to kommende uddelingsrunder”, siger Anders Ovesen, ROSAs projektleder for Den Internationale Transportstøtte.


Du kan læse mere om puljen og søge støtte til dit internationale projekt her.


4.png
bottom of page