top of page

Nyt samarbejde sætter fokus på mental styrke blandt SOLO-artister

21. mar. 2024

Som en del af SOLO bliver alle artisterne tilbudt et forløb med organisationen MentalVoice, der arbejder for at øge bevidstheden om mental styrke og trivsel i musikbranchen.

Jeg vil faktisk vove at påstå, at jeg ikke kan skabe, hvis jeg ikke trives,” fortæller Gry Colding, der går under kunstnernavnet MoonBee. 


Gry Colding er en af de SOLO-artister i 2024, der har takket ja til tilbuddet om et forløb hos MentalVoice. Hun har været i musikbranchen i mange år, og synes det er svært at få værktøjer til at navigere i en branche, som kræver meget af en som håndværker og musiker, men også som menneske.


Det hænger tit sammen med at være i et balanceret sted, hvor man kan tage imod det, der måtte komme; både godt og dårligt, når man skaber musik,” fortæller Gry Colding og supplerer:


Jeg er gået ind i det (forløbet, red.) med det udgangspunkt, at jeg gerne vil finde ud af, hvordan jeg kan nære den form for selvomsorg, der er i at kunne give sig selv den opmærksomhed eller de ord, man har brug for, når man måske ikke lige bliver hyldet for sit arbejde.”Bag forløbet står organisationen MentalVoice, der har en vision om at sætte fokus på mental styrke, trivsel og performancepsykologi i den danske musikbranche. Det er derfor også udgangspunktet i MentalVoices arbejde med SOLO-artisterne.


Vi håber, at musikerne får mulighed for at arbejde med deres egen mentale styrke og trivsel og performance. At de kan reflektere over, hvordan de arbejder og trives bedst. Trivsel og performance hænger uløseligt sammen. Hvis du trives dårligt, i det du gør, så er det også sværere at performe optimalt,fortæller Kamilia Amélie, der er mentor hos MentalVoice og også selv er musiker.


Et tiltrængt blik på den mentale sundhed i musikbranchen

Ny forskning fra Musiklivets Partnerskab For Bæredygtig Udvikling slår fast, at trivslen og den mentale sundhed blandt danske skabende og udøvende musikere er langt dårligere end i resten af befolkningen. Forskningen viser blandt andet, at hver anden musiker har et unormalt højt niveau af angst, og hele 80 procent af de 25-29-årige musikere i undersøgelsen havde et unormalt højt angstniveau.


Jeg synes bare, at det er utroligt tiltrængt med det her blik på mental sundhed i branchen generelt. Det bliver tit sagt sådan, at hvis ikke du kan passe på dig selv, så er der ikke nogen, der gør det. Den myte gad jeg godt lidt komme til livs,” siger Gry Colding.


Jesper Borup, der er projektleder på SOLO, er enig i, at der brug for et større fokus på mental trivsel i musikbranchen. Han understreger derfor vigtigheden i ROSAs arbejde for at skabe et godt arbejdsmiljø for de musikere, der er tilknyttet ROSAs projekter - herunder SOLO.


Vi bestræber os på at tænke vores projekter i 360 grader, når det kommer til diversitet og trivsel. Når vi benytter mødet med livemusikken som et trivselsfremmende redskab, er det vigtigt for os at passe på musikeren, og tilbyde dem, der har behov for det, sparring med professionelle, der arbejder med at skabe bedre trivsel for musikere i Danmark," fortæller Jesper Borup.


Et forløb med refleksion og redskaber for den enkelte

Gennem forløbet afholder MentalVoice en række samtaler og en workshop med SOLO-artisterne for at finde frem til, hvad der fylder for den enkelte og give dem relevante redskaber til eksempelvis at arbejde med præstations- og forventningspres. Som en del af forløbet med MentalVoice introducerer Kamilia Amélie blandt andet, hvordan man arbejder med performance riders, hvor musikeren noterer, hvad vedkommende har behov for inden, under og efter en performance, og hvordan man lander i det efterfølgende. 


Man kender ikke altid dagsformen som musiker, og der kan også være forskel på, om det er en intimkoncert, songwriter session eller en stor koncert. Det her værktøj kan bruges i alle mulige forskellige situationer, så man i det mindste kan implementere nogle ting, der generelt fungerer for en selv, så der er større sandsynlighed for at trives i den specifikke situation.”


ROSA samarbejder med MentalVoice på projekterne E-Tur og SOLO, hvorom Jesper Borup fortæller: “Vi er rigtig glade for, at Mental Voice kan være med til at løfte arbejdsopgaven, og at de har de fornødne kompetencer til at udføre arbejdet med de musikere vi har tilknyttet. Vi håber på at kunne fortsætte med at udvikle på et format sammen med MentalVoice, og på den måde være med til at styrke arbejdsforholdene for danske musikere.”


Læs mere om MentalVoice her:

https://mentalvoice.dk/ 


ROSA samarbejder også med MentalVoice under E-TUR. Læs mere her:

https://www.rosa.org/mere-projektinfo/faglige-partnere 


Læs mere om forskningsrapporten af Musiklivets Partnerskab for Bæredygtig Udvikling her: https://musiklivetspartnerskab.dk/musikere-er-haardt-ramt-paa-trivslen/ 4.png
bottom of page