top of page

Open Call: Vil du være en del af ROSAs bestyrelse?

11. mar. 2024

ROSA søger tre nye bestyrelsesmedlemmer per 1. juni 2024. Pladserne vil blive besat på baggrund af de indkomne indstillinger/ansøgninger. Det er den siddende bestyrelse, som vælger de nye medlemmer.
Deadline for indstillinger/ansøgninger er 4. april kl. 12.00.


Om ROSA

ROSAs formål er at udvikle, styrke, støtte og kommunikere musik indenfor ROSAs genreområde nationalt og internationalt.

Sammen med hundredvis af musikere og partnere dyrker ROSA musikken som samfundsrelevant kunstform.

ROSA er en almennyttig organisation, der skaber projekter, indsamler data og er del af et stort netværk i Danmark og udlandet.


ROSA er støttet af Statens Kunstfond.


Læs mere om ROSAs arbejde på vores hjemmeside.


ROSAs vedtægter, rammeaftaler, servicemål og årsrapporter kan findes her.


Ressourceside om genreorganisationerne kan findes her.


Hvem leder vi efter?

Vi leder efter bestyrelsesmedlemmer, der har:

  • viden om og brænder for ROSAs genreområde, se beskrivelsen nedenfor.

  • erfaring med strategiske processer f.eks. politisk interessevaretagelse.

  • erfaring med strategisk kommunikation.

  • Blik for hvordan ROSA udvikler sig fremover, herunder viden om udviklingsbehov og - muligheder i den nærmeste fremtid, så ROSAs aktiviteter altid fremstår nyskabende og aktuelle.

  • et internationalt udsyn indenfor musik- og kulturudvikling samt publikumsudvikling.

  • interesse for mangfoldighed og diversitet i musikmiljøet.

  • er musiker, og har lyst til at udvikle vores genre område.


Om at sidde i ROSAs bestyrelse

Som medlem af ROSAs bestyrelse er du med til at udvikle strategien for ROSA og ROSAs aktiviteter, herunder bidrage til en forsvarlig organisering af ROSAs anliggender.

Bestyrelsen arbejder for at sikre rammerne for den kontinuerlige udvikling af ROSAs genreområde og for et fremadrettet og inkluderende musikliv - og det arbejde glæder vi os til at høre dine idéer til.

Bestyrelsen består af syv medlemmer. Hver udpegningsperiode er fire år, og kan forlænges med yderligere fire år. Man kan maksimalt sidde på sin post i otte år.

ROSAs bestyrelse sammensættes på tværs af musik- og kulturlivet med fokus på mangfoldighed i forhold til køn, geografi, etnicitet, uddannelse, alder etc. Det vil blive prioriteret, at minimum en af kandidaterne er bosat uden for hovedstadsområdet.


Medlemmer skal kunne deltage i 4-6 årlige bestyrelsesmøder. Møder foregår fortrinsvis i Aarhus eller København. Man modtager et symbolsk honorar for sit arbejde i bestyrelsen, ligesom evt. transportudgifter dækkes.


Læs om ROSAs nuværende bestyrelse her.


OBS Ansøgningsfristen er overskredet.


Deadline er den 4. april kl. 12.00. Bestyrelsen indkalder til samtaler i uge 16. Ansøgere kan forvente svar i uge 17.


Hvis du har yderligere spørgsmål kan du kontakte ROSAs bestyrelsesleder Anja Følleslev på anja@rosa.org4.png
bottom of page